Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp

Thứ bảy - 29/06/2024 10:34 47 0

Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 06/2024/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp (LLTP) theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm tạo thuận lợi hơn cho cá nhân, tổ chức và khắc phục một số bất cập, hạn chế trong thực tiễn triển khai thi hành Thông tư.

Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp

Thông tư được ban hành với mục đích đáp ứng yêu cầu về đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trong lĩnh vực LLTP, đảm bảo ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính về LLTP trên môi trường điện tử, đồng thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng biểu mẫu, mẫu sổ LLTP thời gian qua. Thông tư gồm những nội dung cơ bản sau:

- Thứ nhất, ban hành 07 biểu mẫu, 04 mẫu Sổ LLTP (Phụ lục số 02) thay thế cho 08 biểu mẫu, 04 mẫu Sổ LLTP ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ LLTP. Các biểu mẫu mới được ban hành được bổ sung, chỉnh sửa các trường thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu về đơn giản hóa thủ tục giấy tờ của công dân; kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Thứ hai, bổ sung 03 biểu mẫu điện tử tương tác (Phụ lục số 03). Đây là những biểu mẫu mới được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến, đăng ký cấp Phiếu qua ứng dụng VneID hoặc ứng dụng cung cấp dịch vụ công khác trên môi trường điện tử. Nội dung các biểu mẫu này thống nhất với nội dung các biểu mẫu LLTP tại Phụ lục số 02, đồng thời được chỉnh lý về mặt thể thức cho phù hợp với các biểu mẫu, mẫu văn bản cung cấp dịch vụ cấp Phiếu LLTP trên môi trường điện tử.

- Thứ ba, để tạo thuận lợi cho cơ quan cấp Phiếu LLTP, giảm chi phí của xã hội, đáp ứng yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, yêu cầu số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Thông tư đã sửa đổi quy định về việc sử dụng 02 loại giấy in màu có hoa văn để Cơ quan cấp Phiếu in nội dung Phiếu LLTP số 1 và Phiếu LLTP số 2 (phôi Phiếu LLTP), theo đó quy định biểu mẫu, mẫu sổ LLTP sử dụng dưới dạng văn bản giấy (bao gồm cả Phiếu LLTP số 1, Phiếu LLTP số 2) được in trên giấy trắng, khổ giấy A4 (210 mm x 297 mm); biểu mẫu, mẫu mẫu sổ LLTP dưới dạng dữ liệu điện tử có giá trị như biểu mẫu, mẫu sổ LLTP bằng văn bản giấy.

- Thứ tư, bổ sung cách ghi tình trạng án tích trong 02 trường hợp "không bị coi là có án tích" theo quy định tại khoản 2 Điều 69 BLHS năm 2015 và 03 trường hợp "được coi là không có án tích" theo quy định tại khoản 1 Điều 107 BLHS năm 2015 tại Phiếu LLTP số 1, Phiếu LLTP số 2.

Thông tư số 06/2024/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Đồng thời, để có thời gian chuẩn bị cho việc thực hiện một số nội dung mới được sửa đổi, bổ sung liên quan đến việc sử dụng các biểu mẫu phục vụ công tác cấp Phiếu LLTP và phôi Phiếu LLTP, Thông tư cũng quy định hai loại giấy in màu có hoa văn đã được Bộ Tư pháp in và phát hành để Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu LLTP in Phiếu LLTP chưa sử dụng thì tiếp tục được sử dụng đến hết ngày 30/9/2024. Đối với những hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP của cá nhân, cơ quan, tổ chức được tiếp nhận, thụ lý trước ngày Thông tư này có hiệu lực nhưng Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu LLTP chưa thực hiện cấp Phiếu LLTP thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Cá nhân, cơ quan, tổ chức không phải bổ sung Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu LLTP hoặc Văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư này.

Tác giả bài viết: Thành Lộc (TTVH tổng hợp)

Nguồn tin: baochinhphu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây