BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024)

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024)

 •   04/05/2024 02:11:38 PM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành “Đề cương truyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024)”. Trang thông tin điện tử xã Tân Bình giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền này đến CBCC và người dân trên địa bàn.

Kiên quyết đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.

Cảnh giác với chiêu trò mới của các thế lực thù địch trên không gian mạng

 •   03/05/2024 09:25:31 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0

Những ngày gần đây, mạng xã hội dậy sóng nhiều tin đồn xuyên tạc sự thật, với tần suất lan truyền chóng mặt, gây tác hại đến công chúng tiếp nhận thông tin. Thực chất thì những thông tin xấu độc dạng tin đồn lan truyền trên không gian mạng xã hội không có gì mới, vẫn chỉ là “bình cũ, rượu mới”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội - Tiếp cận từ phương diện đạo đức và sự vận dụng, phát triển của Đảng ta

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội - Tiếp cận từ phương diện đạo đức và sự vận dụng, phát triển của Đảng ta

 •   30/03/2024 07:55:23 PM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0

Trên cơ sở nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội từ tiếp cận đạo đức, bài viết tập trung làm rõ nội dung cơ bản và nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội: chủ nghĩa xã hội là lý trưởng tốt đẹp mà loài người sẽ đạt tới; chủ nghĩa xã hội là chủ nghĩa nhân đạo hiện thực, chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu; đặc trưng bao trùm là giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người; chủ nghĩa xã hội đối lập với chủ nghĩa cá nhân nhưng không phủ nhận cá nhân.

Những định hướng chiến lược mang ý nghĩa lịch sử

Những định hướng chiến lược mang ý nghĩa lịch sử

 •   20/03/2024 04:13:23 PM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất sâu sắc, mang tính định hướng quan trọng và được đúc kết từ thực tiễn; khẳng định công tác nhân sự là một trong những nhân tố đặc biệt quan trọng, bảo đảm cho thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội cùng những định hướng chiến lược mang ý nghĩa lịch sử.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội chính trị trong Đảng - Giá trị vận dụng trong cuộc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của phần tử cơ hội chính trị hiện nay

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội chính trị trong Đảng - Giá trị vận dụng trong cuộc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của phần tử cơ hội chính trị hiện nay

 •   22/02/2024 03:13:56 PM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0

Chủ nghĩa cơ hội chính trị và phần tử cơ hội chính trị là mối nguy cơ đe dọa vị trí và vai trò của Đảng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội chính trị dưới mọi biến thể để giữ vững bản chất và sức mạnh của Đảng, để Đảng ta luôn xứng đáng với vai trò tiên phong, gương mẫu và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc đạt được những thắng lợi vẻ vang qua các thời kỳ.

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

 •   21/02/2024 10:40:45 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bác Hồ với Đảng và mùa Xuân Giáp Thìn 60 năm trước

Bác Hồ với Đảng và mùa Xuân Giáp Thìn 60 năm trước

 •   21/02/2024 10:36:41 AM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0

Cách đây tròn 60 năm, vào mùa Xuân Giáp Thìn năm 1964, Bác Hồ có nhiều hoạt động cách mạng mang ý nghĩa sâu sắc. 

Không thể xuyên tạc, phủ nhận chủ trương “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước” của Đảng ta

Không thể xuyên tạc, phủ nhận chủ trương “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước” của Đảng ta

 •   21/02/2024 09:14:06 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước là chủ trương quan trọng được Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang ra sức xuyên tạc, phủ nhận chủ trương này. Vì vậy, nhận diện đúng và có giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ trương “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước” là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

Ra mắt 2 cuốn sách về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ra mắt 2 cuốn sách về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   18/01/2024 08:21:38 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0

Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ra mắt 2 cuốn sách về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm: "Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời" của Tiến sĩ Trần Viết Hoàn, "Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh" do Giáo sư Đặng Xuân Kỳ chủ biên.

Đảng ta luôn coi trọng tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Đảng ta luôn coi trọng tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   04/12/2023 01:01:35 PM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0

“…Chỉ có hai hạng người không mắc khuyết điểm: Là đứa bé còn ở trong bụng mẹ và người đã chết bỏ vào quan tài. Có hoạt động thì khó tránh khỏi khuyết điểm. Nhưng khi có khuyết điểm thì phải thật thà tự phê bình, hoan nghênh người khác phê bình và kiên quyết sửa chữa” - lời Bác huấn thị tại Hội nghị nghiên cứu lịch sử Đảng của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 28-11-1959, được Báo Nhân Dân số 2093, đăng ngày 9-12-1959.

Công tác tuyên truyền là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

Công tác tuyên truyền là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

 •   04/12/2023 12:59:14 PM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0

"Công tác tuyên truyền là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ..."- là khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền đăng trên báo Nhân dân ngày 25/11/1954.

Vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười

Vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười

 •   12/11/2023 05:50:56 PM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 - cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới, là bài học kinh nghiệm quý cho các quốc gia, dân tộc trong cuộc đấu tranh cách mạng vì độc lập dân tộc.

Chủ động lan tỏa thông tin tích cực - giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Chủ động lan tỏa thông tin tích cực - giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

 •   26/10/2023 08:48:30 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0

Chủ động lan tỏa thông tin tích cực hay tăng cường đăng tải, chia sẻ thông tin tốt, thông tin chính thống là một nội dung quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Ngăn chặn sự xâm lăng văn hóa để góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Ngăn chặn sự xâm lăng văn hóa để góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

 •   23/10/2023 02:04:58 PM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0

Cách đây 10 năm, Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” xác định: “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc phải đi đôi với việc kiên quyết ngăn chặn sự xâm lăng văn hóa, xâm nhập các sản phẩm văn hóa xấu độc, ngoại lai và thông tin độc hại”.

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa!

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa!

 •   23/10/2023 02:02:41 PM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0

Dựng nước đi đôi với giữ nước là quy luật tồn tại, phát triển tất yếu - bài học truyền thống quý báu của ông cha ta trong lịch sử dân tộc. Tuân thủ quy luật và kế thừa bài học truyền thống đó, Đảng ta đã vận dụng, phát triển thành hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng để xây dựng và phát triển đất nước nhanh, toàn diện, bền vững.

Những điểm cần lưu ý của Quy định số 117-QĐ/TW về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan

Những điểm cần lưu ý của Quy định số 117-QĐ/TW về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan

 •   23/10/2023 01:45:18 PM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0

Ngày 18/8/2023, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai ký ban hành Quy định số 117-QĐ/TW về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.

Lời Bác dạy ngày này năm xưa đối với cán bộ đảng viên

Lời Bác dạy ngày này năm xưa đối với cán bộ đảng viên

 •   18/09/2023 06:26:00 PM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0

Thấm nhuần tư tưởng về vị trí, vai trò của đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng đã luôn phát huy tốt tính tiền phong gương mẫu, trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, đã có rất nhiều cán bộ, đảng viên bất chấp mọi hiểm nguy, gian khổ, sẵn sàng hy sinh thân mình vì độc lập, tự do cho Tổ quốc. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng tiếp tục phát huy tính tiền phong gương mẫu trên mọi lĩnh vực công tác đã góp phần làm nên những thành tựu bước đầu rất quan trọng của công cuộc đổi mới.

Giá trị lịch sử của Tuyên ngôn độc lập - Áng thiên cổ hùng văn lập quốc

Giá trị lịch sử của Tuyên ngôn độc lập - Áng thiên cổ hùng văn lập quốc

 •   15/08/2023 01:52:00 PM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0

Cách mạng Tháng Tám thành công đã đưa đất nước ta bước sang một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, chấm dứt thời kỳ lịch sử lâu dài của dân tộc dưới những chế độ áp bức, bóc lột khác nhau.

Đoàn dâng hương tại Tượng đài Khu di tích lịch sử Nhà bia Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam

Tự hào truyền thống 93 năm công tác tuyên giáo của Đảng

 •   01/08/2023 06:27:00 PM
 •   Đã xem: 173
 •   Phản hồi: 0

BTNO - Sáng 1.8, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức về nguồn dâng hương tại Khu di tích lịch sử Nhà bia kỷ niệm nơi làm việc của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam, thời kỳ 1961-1975 và họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1.8.1930- 1.8.2023).


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây